Privacyverklaring

Berg in Box® verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Berg in Box®, Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België, kris(at)berginbox.be.

Verwerkingsdoeleinden
Berg in Box® verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
  • Voor de goede verwerking en verzending van uw bestelling;
  • voor het verzenden van een nieuwsbrief;
  • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de website;
  • om je te kunnen informeren over de wijzigingen van de diensten en producten.
Rechtsgrond(en) van de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking, Berg in Box®, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden.

Bewaarperiode
Als u een aankoop verricht op onze website worden uw gegevens over het algemeen 4 maanden bewaard. Dit is de periode die nodig is om uw bestelling te verwerken, te leveren en op te volgen.
Als u zich registreert op onze website, bewaren wij uw gegevens zolang uw account bestaat en dan alleen zolang de wettelijke verplichtingen daarin voorzien.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Berg in Box® gebruikt;
  • “First party cookies”: dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft verricht, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevoerd.
  • “Third party cookies”: Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers de website van Berg in Box® gebruiken. Berg in Box® heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft Berg in Box® Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot worden ook alle IP-adressen geanonimiseerd.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag (e-mail/brief) aan Berg in Box®, Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België, kris(at)berginbox.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Direct marketing
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Berg in Box®, Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België, kris(at)berginbox.be.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission(at)privacycommission.be).